Diagramy modalit

Úvod

Diagramy modalit (12-ti tónového systému) a jejich podstruktur (tetrachordy řeckých stupnic a pentachordy a hexachordy středověkých stupnic). K zobrazení modalit se nabízí jednoduchý vztah mezi dissonantním půltónem, a intervaly kvinty a tercie (které bývají obecně považovány za konsonantní):
půltón + kvinta + velká tercie = oktáva; tj. 1 + 7 + 4 = 12.
Zapíšeme intervaly v pomyslné souřadné soustavě: půltón svisle, velkou tercii vodorovně, kvintu na diagonálách.

Schémata ukazují vnitřní symetrii modalit, (viz např. církevní mody, cikánské mody, Messiaenovy a Lendvaiovy mody), resp. vzájemnou symetrii vybraných dvou modalit (Harmonická dur/Harmonická moll).
Podle schemat rozlišíme uspořádané modality (přirozená, harmonická, cikánská,..) od neuspořádaných (celotónová modalita).

Následuje znázornění v teoretické literatuře nejčastěji citovaných modalit. Pod názvy, které se pro tu kterou strukturu ekvivalentně užívají, je vypsáno orientační schema a g-číslo struktury.

Např Bartókova modalita, tj. modalita s číslem 1371 a distančním schematem 222121(2):

         +
       +
    + + +
    +
   +

Tato modalita má 12-transpozic, tj různých průmětů do:

   c  d  e  f  g  gis ais
   cis dis f  fis gis a  h
   d  e  fis g  a  ais c
    ....
   h  cis dis e  fis g  a

Např. tuto transpozici:

         + ais
       + f
  + gis + c + e
  + g
+ d

Tetrachordy and tetratoniky

4 - tones structures
122(7) * 53* Dorian tetrachord

   + +
   +
     +

212(7) * 45* Phrygian tetrachord

   +
   +
     +
   +

221(7) * 43* Lydian tetrachord

   +
     +
   + +

131(7) * 51* Chromatic Mezotetrachord

   + +
   + +

151(5) * 195* Lendvai type modality

      +
     +
     +
   +

Pentachordy and pentatoniky

5 - tones structures
2122(5) * 181* Dorian pentachord

       +
      +
   + +
   +

1222(5) * 213* Phrygian pentachord

      +  +
      +
   + +

2221(5) * 171* Lydian pentachord

      + +
      +
   + +

2212(5) * 173* Ionic pentachord

       +
      + +
    +
   +

2131(5) * 179* Semiditonic pentachord

      +
   + +
   + +

1312(5) * 205* Semiditonic pentachord

    + +
    + +
   +

2322(3) * 661* Chinese modality

         +
        +
     + +
   +

2312(4) * 333* Indian Hindola

     + +
       +
    + +

2141(4) * 355* Japan

     + +
    + +
    +

2411(4) * 327* Bardos modality

    + +
    +
  + +

2321(4) * 331* Korean type

      +
   + +
   +
  +

1412(4) * 397* Korean type

     +
   + +
  + +

Hexachordy and hexatoniky

6 - tones structures
22122(3) * 693* Guidon hexachord

       +
    + +
   + +
  +

22222(2) *1365* Whole-tones modality

  + + +
  + + +

23211(3) * 663* Blues

    +
   +   +
   + +
   +

13131(3) * 819* Augmented

        +
      + +
     +
   + +

22122(3) * 693* Natural type

       +
    + +
   + +
 +

22212(3) * 725* Natural type

12222(3) * 853* Prometheus

    + + +
     +
  + +

23121(3) * 667* Indian Dipaka

    + +
  +   +
  + +

22221(3) * 683* Indian Sviraga

    + +
  +
  + + +

Heptatoniky

7 - tones structures
221221(2) *1387* Natural

      + +
     + +
   + +
  +

121221(3) * 859* Harmonic minor

      +
   + +
  + + +
  +

121311(3) * 871* Indian Bhairava

   + +
  + + +
  + +

121212(3) * 877* Whistle

    + +
  +   +
  + +
    +

222211(2) *1367* Combined

    + + +
    +
 + + +

222121(2) *1371* Bartok modality

       +
      +
   + + +
   +
 +

212121(3) * 731* Diminished

   +
   + +
  +   +
  + +
   +

113211(3) * 925* Greek chromatic

   +
 +  +  +
 +  +
 +

122121(3) * 875* Harmonic major

111213(3) * 623* Debussy

   +
   + +
  + + +
   +

112311(3) * 743* Indian type

Oktatoniky

8 - tones structures
2122111(2) *1455* Greek Complete

      + +
    + +
   + +
 + +

1212121(2) *1755*

   +  +
   + +
 +   +
 + +

2121121(2) *1467* Major-Minor

      + +
   + + +
   + +
 +

2212111(2) *1391* Spanish

       +
      + +
    + + +
   +

2211111(3) * 703* Blues type

  + +
  + + +
   +
  + +

1111212(3) *1005* Blues type

 + +
   + +
   + +
 + +

1122111(3) * 943* Free constructed

    + +
   + +
 + + +
   +

1113111(3) * 975* Messiaen type

    + +
   + +
   + +
 + +

2112211(2) *1495* Messiaen type

      +
    + + +
    +
 + + +

Nonatoniky

9 - tones structures
21112211(1) *1519* Blues type

   + +
   + + +
    + +
   + +

11211211(2) *1911* Messiaen type

  + + +
  + + +
  + + +

21111121(2) *1531* Blues type


Hudební teorie